Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af udlejningskontor

Description

Code

5249.1

Description

Ledere af udlejningskontor fører tilsyn med et udlejningskontors eller -stations og dets personales virksomhed.

Alternativ betegnelse

udlejningsleder

udlejningskoordinator

station manager

udlejningschef

udlejningsansvarlig

rental manager

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: