Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vandkraftingeniør

Description

Code

2142.1.5

Description

Vandkraftingeniører forsker i, designer og planlægger anlæggelsen af faciliteter, der genererer elektricitet fra vandbevægelse. De søger efter optimale beliggenheder, gennemfører forsøg og prøver forskellige materialer for at opnå det bedst mulige resultat. Vandkraftingeniører udvikler strategier for en mere effektiv energiproduktion og analyserer miljøkonsekvenser.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: