Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chief data officer

Description

Code

1330.1

Description

Chief data officers leder virksomhedernes virksomhedsomspændende dataforvaltnings- og dataminingfunktioner. De sikrer, at data anvendes som et strategisk aktiv på det udøvende plan, og gennemfører og støtter en mere kollaborativ og samordnet infrastruktur for informationsstyring til gavn for organisationen som helhed.

Scope note

Excludes data scientists data scientist. Excludes data analysts data analyst. Includes people performing high executive data roles.

Alternativ betegnelse

chef for dataafdelingen

datachef

direktør for dataadministration

chef for dataanalyse

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations