Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

naturbevarelsesforsker

Description

Code

2133.3

Description

Naturfredningsforskere forvalter kvaliteten af specifikke skove, parker og andre naturressourcer. De beskytter levesteder for vilde dyr og planter, biodiversitet, landskaber og andre enestående egenskaber ved naturreservater og fredede områder. Naturfredningsforskere udfører feltarbejde.

Alternativ betegnelse

naturbeskyttelsesforsker

naturfredningsforsker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder