Skip to main content

Show filters

Hide filters

eskadrillechef

Description

Code

0110.12

Description

Eskadrillechefer har kommandoen over en eskadron, der er specialiseret i forskellige operationer, såsom flyeskadroner, landjordseskadroner eller kampvognseskadroner.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: