Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elingeniør inden for minedrift

Description

Code

2151.1.4

Description

Elingeniører inden for minedrift fører tilsyn med anskaffelsen, installationen og vedligeholdelsen af elektrisk udstyr til minedrift og anvender deres kendskab til elektriske og elektroniske principper. De organiserer udskiftningen og reparationen af elektrisk udstyr og komponenter.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: