Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist i selvkørende biler

Description

Code

2149.3

Description

Specialister i selvkørende biler designer og fører tilsyn med driften af et selvkørende køretøj. De indsamler data om systemernes ydeevne, udfører køretøjsprøvning og analyserer prøvningsdata. Specialister i selvkørende biler er opmærksomme på de forskellige teknologier, der anvendes i selvkørende biler, automobilsystemer og bilteknologier.

Alternativ betegnelse

selvkørende bilingeniør

AV-ingeniør

stærkt automatiseret drevingeniør

tilsluttet bilspecialist

autonom bilingeniør

specialist i tilsluttet køretøj

autonom køreingeniør

ADAS test- og valideringsingeniør

autonom bilspecialist

C-V2X specialist

ADF test- og valideringsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder