Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for materialeprøvning

Description

Code

3111.7

Description

Teknikere inden for materialeprøvning udfører en række prøvninger af materialer såsom jord, beton, murværk og asfalt for at verificere overensstemmelse med planlagt anvendelse og specifikationer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: