Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

almen dyrlæge

Description

Code

2250.6

Description

Almene dyrlæger er fagfolk med en omfattende videnskabelig uddannelse. De har beføjelse til i en uafhængig, etisk og personligt ansvarlig egenskab at udføre alle aspekter af veterinærmedicin i dyrevelfærdens og folkesundhedens interesse og i overensstemmelse med national og international lovgivning. Almene dyrlæger kan arbejde med alle arter, men de kan vælge at arbejde med en enkelt art eller kategori som f.eks. dyr af hestefamilien, kæledyr eller brugsdyr.

Alternativ betegnelse

dyrlæge uden speciale

dyrlæge med speciale i heste

dyrlæge med speciale i kirurgi

dyrlæge med speciale i kæledyr

almene dyrlæger

dyrlæge med speciale i produktionsdyr

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder