Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en computerstyret boremaskine

Description

Code

7223.5

Description

Operatører af computerstyrede boremaskiner indstiller, programmerer og styrer boremaskiner beregnet til at bore huller i emner ved hjælp af et computerstyret, rundskærende, flerspids skæreværktøj, der er isat emnet aksialt. De læser boremaskine blåtryk og værktøjsinstrukser, udfører regelmæssig vedligeholdelse af maskinen og foretager justeringer af boringskontrollen, som f.eks. bordybde eller rotationshastighed.

Alternativ betegnelse

CNC-drejer

maskinpasser, computerstyret boremaskine

boremaskinearbejder

opstiller, boremaskine

CNC-fræser

CNC-maskinarbejder

CNC-operatør

industrioperatør

operatør af en CNC-maskine

CNC-tekniker

fræser

CNC-maskinoperatør

operatør af en computer numerical control-maskine

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder