Skip to main content

Show filters

Hide filters

skibsfører

Description

Code

3152.4

Description

Skibsførere er ansvarlige for et fartøj til transport af gods og passagerer, der sejler på åbent hav og i kystnære farvande. Fartøjets størrelse kan variere fra et lille fartøj til et krydstogtskib, afhængigt af den tonnage, de er certificeret til at sejle med. Skibsførere har stor erfaring med skibe og deres drift, og det er sandsynligt, at skibsføreren har arbejdet sig op igennem graderne i andre skibsrelaterede stillinger.

Scope note

Excludes people managing fishing vessels.

Alternativ betegnelse

fartøjsfører

kaptajn

kaptajn på et skib

søkaptajn

øverste ansvarlige for et skib

øverste leder på store handels- og passagerskibe

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: