Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

softwarechef

Description

Code

1330.5.1

Description

Softwarechefer fører tilsyn med erhvervelsen og udviklingen af softwaresystemer med henblik på at yde støtte til alle organisatoriske enheder. De overvåger også resultaterne og kvaliteten af de forskellige softwareløsninger og -projekter, der gennemføres i organisationen.

Scope note

Includes people performing managerial activities. Excludes people performing programming and coding activities.

Alternativ betegnelse

applikationschef

chef for softwareafdeling

softwaremanager

chef IKT-applikationer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: