Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbejdsleder inden for kemisk bearbejdning

Description

Code

3122.4.2

Description

Arbejdsledere inden for kemisk bearbejdning koordinerer aktiviteterne og det personale, der er involveret i den kemiske produktionsproces, og sikrer, at produktionsmålene og -fristerne overholdes. De kontrollerer kvaliteten og optimerer behandlingen af kemikalier ved at sikre, at der gennemføres definerede test, analyser og kvalitetskontrolprocedurer.

Alternativ betegnelse

kemisk procesoperatør

kvalitetsleder på kemianlæg

procesleder inden for kemi

produktionsleder inden for kemi

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: