Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reparatør af forbrugerelektronik

Description

Code

7421.3

Description

Reparatører af forbrugerelektronik bruger elektrisk udstyr til at diagnosticere funktionsfejl og funktionsegenskaber ved forbrugerelektronik, f.eks. tv-apparater, video- og lydsystemer og digitalkameraer. De læser fabrikantens anvisninger og foretager de nødvendige reparationer eller udskiftninger.

Alternativ betegnelse

tekniker

elektronikreparatør

elektriker

tekniker inden for forbrugerelektronik

reparatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: