Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsansvarlig inden for akvakultur

Description

Code

3142.1.1

Description

Kvalitetsansvarlige inden for akvakultur udarbejder standarder og politikker for kvalitetskontrol af produktionen af vandlevende organismer. De tester og inspicerer bestanden efter HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points = fareanalyse og kritiske kontrolpunkter) og sikkerhedsreglerne.

Alternativ betegnelse

tilsynsførende inden for fiskeopdræt

inspektør inden for havbrug

inspektør inden for dambrug

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: