Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

råstofkonsulent

Description

Code

2133.8

Description

Råstofkonsulenter rådgiver om beskyttelsen og forvaltningen af naturressourcer, dvs. fauna, flora, jord og vand, for virksomheder og forvaltninger, der udnytter disse ressourcer. De bestræber sig på at vejlede virksomhederne om en hensigtsmæssig politik for udnyttelse af naturressourcer i industrielle sammenhænge, øge bevidstheden om sundhedsspørgsmål og sikre bevarelsen af økosystemer for bæredygtige indgreb i naturlige levesteder.

Alternativ betegnelse

naturresourcekonsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: