Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytiker af brugeroplevelser

Description

Code

2511.19

Description

Analytikere af brugeroplevelser vurderer kundernes interaktion og oplevelse og analysere brugernes adfærd, holdninger og følelser vedrørende brugen af et bestemt produkt, et bestemt system eller en bestemt tjeneste. De fremsætter forslag til forbedring af grænsefladen og anvendeligheden af produkter, systemer eller tjenester. I den forbindelse tager de hensyn til de praktiske, eksperimentelle, meningsfyldte og værdifulde aspekter af samspillet mellem menneske og computer og ejerskabet af produkter samt personens opfattelse af systemaspekter såsom nytteværdi, brugervenlighed og effektivitet samt udvikling i brugeroplevelsen.

Alternativ betegnelse

analytiker af brugervenlighed

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: