Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskintekniker inden for minedrift

Description

Code

2144.1.12

Description

Maskinteknikere inden for minedrift fører tilsyn med indkøbet, installationen, fjernelsen og vedligeholdelse af mekanisk udstyr til minedrift ved hjælp af deres viden om mekaniske specifikationer. De organiserer udskiftningen og reparationen af mekanisk udstyr og mekaniske komponenter.

Alternativ betegnelse

maskiningeniør inden for minedrift

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: