Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

måletekniker inden for luftforurening

Description

Code

2133.14

Description

Måleteknikere inden for luftforurening gennemfører felt- og laboratorietests for at undersøge luftforureningen i forskellige områder. De identificerer også forureningskilder.

Scope note

Includes people working with specialists such as engineers and environmental scientists.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: