Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

VE-rådgiver

Description

Code

3322.1.2

Description

VE-rådgivere vurderer kundernes behov for energiforsyning og forsøger at sikre salg af energi fra vedvarende energikilder. De fremmer leverandører af vedvarende energi og anvendelsen af vedvarende energiprodukter og kommunikerer med forbrugere for at øge salget.

Alternativ betegnelse

salgsrepræsentant inden for alternativ energi

sælger af vedvarende energi

salgskonsulent inden for vedvarende energi

salgsrepræsentant inden for vedvarende energi

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: