Skip to main content

Show filters

Hide filters

udarbejde årsregnskaber

Description

Description

Indsamle, bogføre og udarbejde regnskaber, der viser et selskabs finansielle situation ved udgangen af en bestemt periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet bestående af fem dele, som er opgørelsen over finansiel situation, totalindkomstopgørelsen, egenkapitaludviklingen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

Begrebets URI