Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
færdigheder

ESCO's færdighedssøjle skelner mellem i) færdigheds-/kompetencebegreber og ii) vidensbegreber ved at angive færdighedstypen. Der skelnes derimod ikke mellem færdigheder og kompetencer. Hvert af disse begreber er repræsenteret ved en foretrukken term og et antal ikkeforetrukne termer på hvert af de 27 ESCO-sprog. Til hvert begreb er desuden knyttet en forklaring i form af en beskrivelse.  

Færdighedssøjlen i ESCO indeholder 13 485 begreber, der er struktureret i et hierarki, der indeholder fire underklassifikationer. Hver underklassifikation er rettet mod forskellige typer videns- og færdigheds-/kompetencebegreber:     

  • viden     
  • færdigheder     
  • holdninger og værdier      
  • sprogkundskaber og viden  

Ud over hierarkiet er det muligt at få adgang til undersæt af færdigheder via:      

  • et tværgående færdighedshierarki     
  • en samling af sprog     
  • en samling af digitale færdigheder  

 ESCO's færdighedshierarki bliver løbende forbedret. Giv os din feedback om kvaliteten af færdighederne og færdighedsgrupperne via vores kontaktside.    

 

Meddelelse om ophavsret: ESCO's færdighedshierarki er delvist baseret på elementer i den eksisterende O*Net-klassifikation og det canadiske færdigheds- og vidensglossar. Klik her for at få yderligere oplysninger.          

O*NET OnLine leveres af U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Anvendt under licensen CC BY 4.0 license. O*NET® er et varemærke for USDOL/ETA.         

The Skills and Knowledge Checklist leveres af Canadas regering. Canadas regering er i færd med at udvikle rammer og produkter for bedre at kunne definere og beskrive kompetencer, hvoraf Skills and Competencies Taxonomy udgør den første offentligt tilgængelige del.