Skip to main content

Show filters

Hide filters

installere eludstyr i biler

Description

Description

Anbringe elektriske kredsløb og ledninger i køretøjer, som f.eks. belysning og spændingsmålere. Disse fordeler og regulerer elektricitet og sender den til målere og andre anordninger i bilen.

Relationer

Begrebets URI