Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere data

Description

Description

Administrere alle typer dataressourcer gennem deres livscyklus ved at foretage dataprofilering, parsing, standardisering, identitetsopløsning, rensning, udvidelse og revision. Sikre, at dataene er egnede til formålet, ved hjælp af specialiserede IKT-værktøjer til at opfylde datakvalitetskriterierne.

Alternativ betegnelse

betjene datakvalitetsværktøjer

dataadministration

administrere dataressourcer

administrere datas livscyklus

styre data

Relationer

Begrebets URI