Skip to main content

Show filters

Hide filters

opdatere fortegnelser om indberetning af hændelser

Description

Description

Føre et system til registrering af oplysninger om usædvanlige hændelser, der indtræffer på anlægget, f.eks. jobrelaterede kvæstelser.

Alternativ betegnelse

ajourføre af fortegnelser om indberetning af hændelser

opdatere registre over indberetning af hændelser

oprette og kontrollere indberetning af hændelser

registrere oplysninger om usædvanlige hændelser

udarbejde et system til registrering af usædvanlige hændelser

Begrebets URI