Skip to main content

Show filters

Hide filters

overføre oxygen

Description

Description

Overføre flydende eller luftformig ilt ved at åbne ventilerne for at muliggøre overførsel gennem varmeveksleren med henblik på at afkøle luften og lagre ilten i beholdere. Dette sikrer, at de korrekte temperatur- og trykparametre overholdes.

Relationer

Begrebets URI