Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere datakommunikationsnet inden for luftfart

Description

Description

Administrere udvekslingen af digitale data mellem flyveledere og piloter for at muliggøre effektiv luftfart, f.eks. flyvevejsbaseret routing og optimerede landingsprofiler. Støtte flyvesikkerhedskommando-, -kontrol- og -informationstjenester ved at levere dataforbindelser. Levere automatisk generering, transmission og routing af kommunikation på jorden.

Begrebets URI