Skip to main content

Show filters

Hide filters

europæisk fødevaresikkerhedspolitik

Description

Description

Sikring af et højt niveau af fødevaresikkerhed i EU gennem sammenhængende jord-til-bord-foranstaltninger og passende overvågning, samtidig med at et effektivt indre marked sikres. Gennemførelsen af denne tilgang omfatter forskellige foranstaltninger, navnlig:

sikre effektive kontrolsystemer og evaluere overholdelse af EU-standarder for fødevaresikkerhed og -kvalitet, inden for EU og i tredjelande vedrørende deres eksport til EU
administrere internationale relationer til tredjelande og internationale organisationer på området for fødevaresikkerhed
administrere relationer til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og sikre forskningsbaseret risikostyring.

Begrebets URI