Skip to main content

ESCO er den flersprogede klassifikation af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. ESCO er en del af Europa 2020-strategien.

ESCO-klassifikationen kortlægger og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv, der er relevante for arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet i EU. Det viser systematisk forholdet mellem de forskellige begreber.