Skip to main content

Show filters

Hide filters

πρόβλεψη τιμών ενέργειας

Description

Description

Ανάλυση της αγοράς ενέργειας και των εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τις τάσεις στην αγορά ενέργειας προκειμένου να προβλεφθεί η μεταβολή των τιμών ενέργειας και της κατανάλωσης υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Έννοια URI