Skip to main content

Show filters

Hide filters

παροχή συμβουλών σχετικά με τη φορολογική πολιτική

Description

Description

Παροχή συμβουλών σχετικά με αλλαγές στις φορολογικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των νέων πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Έννοια URI