Skip to main content

Show filters

Hide filters

ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων

Description

Description

Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων, έχοντας επίγνωση των βασικών προτεραιοτήτων.

Εναλλακτική ετικέτα

ταυτόχρονη διεκπεραίωση πολλαπλών παραγγελιών

ταυτόχρονη διεκπεραίωση πολλαπλών εργασιών

multi-tasking

ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων

ταυτόχρονη πραγματοποίηση πολλαπλών εργασιών

Σχέσεις

Έννοια URI