Skip to main content

Show filters

Hide filters

διατύπωση συστάσεων σε πελάτες για την επιλογή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Description

Description

Διατύπωση συστάσεων και παροχή συμβουλών για ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η χωρητικότητα, το κόστος και η ευελιξία.

Έννοια URI