Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

noorsoo-teavitustöötaja

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Noorsoo-teavitustöötajad osutavad noortele erinevates keskkondades teavitamis-, juhendamis- ja nõustamisteenuseid, et suurendada noorte suutlikkust ning toetada nende heaolu ja iseseisvust. Nad tagavad, et need teenused on noortele kättesaadavad, allikatega varustatud ja kasutajasõbralikud, ning korraldavad tegevusi, mille eesmärk on jõuda kogu noore elanikkonnani, kasutades selleks tulemuslikke ning eri rühmadele sobivaid ja eri vajadustele vastavaid vahendeid. Noorsoo-teavitustöötajate eesmärk on võimaldada noortel teha teadlikke valikuid ja saada aktiivseteks kodanikeks. Nad teevad tihedat koostööd teiste talitustega.

Teine nimetus

noorteinfo ekspert

noortekonsultant

noorte vabaajategevuste läbiviija

noorte läbiviija

noorteinfo konsultant

noorteinfo animaator

info- ja noortenõustaja

noorte moderaator

noorteprojektide konsultant

klassivälise töö organisaator

noorteagent

kooli noorsootöötaja

noorteinfo pakkuja

noorte karjäärikonsultant

noortekeskuse juhataja

noorte mentor

väliteabe töötaja

infomissiooni juht

noorte nõustaja

klassiväline juht

noorte informaator

noorte informeerimise elluviija

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: