Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arheoloog

Description

Code

2632.2

Description

Arheoloogid uurivad ajaloolisi tsivilisatsioone ja asulaid säilmete kogumise ja uurimise abil. Nad analüüsivad ja teevad järeldusi paljude teemade kohta, näiteks hierarhiasüsteemid, lingvistika, kultuur ja poliitika, tuginedes nendest rahvastest jäänud esemete, ehitiste, fossiilide, säilmete ja kunstiteoste uurimisele. Arheoloogid kasutavad mitmesuguseid interdistsiplinaarseid meetodeid, näiteks stratigraafiat, tüpoloogiat, 3D-analüüsi, matemaatikat ja modelleerimist.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused