Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontaktide jälgija

Description

Code

4229.1

Description

Kontaktide jälgijad hindavad inimeste kokkupuudet nakkushaigustega, annavad neile ja nende kontaktsetele nõu haiguse leviku ohjamise meetmete kohta ning teevad nende üle korrapärast järelevalvet. Nad saadavad positiivse testitulemuse saanutele tekstisõnumi või e-kirja või helistavad neile, et uurida inimeste kohta, kellega nad on kokku puutunud. Kontaktide jälgijad võivad teha ka kohapealseid kontrollkäike, et kontrollida füüsiliselt, kas inimesed järgivad eneseisolatsiooni või karantiini meetmeid, nagu ametiasutused on soovitanud.

Teine nimetus

covid-haiguse uurija

covid-kontakti märgistus

kliinilise kontakti juhtumitöötaja

koroonaviiruse väliagent

kõnekeskuse kontaktide jälgimise esindaja

pöörduge jälgimisspetsialisti poole

võtke ühendust jälgimisesindajaga

võtke ühendust jälgimise toega

võtke ühendust märgistajaga

võtke ühendust vabatahtliku jälgimisega

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: