Skip to main content

Show filters

Hide filters

haridusvaldkonna administraator

Description

Code

3343.1.2

Description

Haridusvaldkonna administraatorid korraldavad ja juhivad haridusasutuse asjaajamist, tugisüsteeme ja (õpilaste) tegevust. Nad täidavad mitmesuguseid haldus-, sekretäri-, finants- ja muid tugiülesandeid, et võimaldada kooli tõhus ja kulutõhus toimimine. Nad abistavad õpilaste värbamisel, vilistlastega suhtlemisel, rahastamisel, komisjonide (sh akadeemiliste nõukodude) tegevuses ja kvaliteedi tagamisel.

Scope note

Includes executive secretary.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: