Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sotsiaalne ettevõtja

Description

Code

1120.6

Description

Sotsiaalsed ettevõtjad loovad uuenduslikke tooteid või teenusemudeleid, et lahendada sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleeme, täites oma kasumi kaudu sotsiaalset ülesannet, mis toob kasu laiemale kogukonnale või keskkonnale. Nad kasutavad sageli demokraatlikumat otsustusprotsessi, kaasates aktiivselt oma sidusrühmi, ning püüavad saavutada muutusi süsteemi tasandil, mõjutades poliitikat, turu arengut ja isegi meelsust.

Teine nimetus

sotsiaalteenuse pakkuja

ökoettevõtja

sotsiaalse ettevõtte looja

roheline ettevõtja

sotsiaalse äriettevõtte asutaja

sotsiaalse ettevõtte asutaja

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: