Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sõjakooli instruktor

Description

Code

2320.1.3

Description

Sõjakoolide instruktorid koolitavad katseajal olevaid, akadeemia uusi värvatuid ehk kadette sõduriks või ohvitseriks saamiseks vajaliku teooria ja praktika alal, vajades ise õpetamiseks ohvitserina kogemusi. Nad valmistavad väljaõppe ajal ette ja esitavad teoreetilisi kursusi ja materjale sellistel teemadel nagu seadused, riiklikud ja rahvusvahelised eeskirjad, kaitse- ja rünnakumudelid, rahvusvahelised küsimused jne. Nad ka treenivad kadette, õpetavad neile relvade ja masinate hooldamist ja kasutamist, samuti esmaabi-, enesekaitse- ja ründamistehnikaid ning sõjaväesõidukite juhtimist, ning viivad nendega läbi raskeid õppusi ja füüsilist treeningut. Sõjakoolide instruktorid haldavad õppekavasid, töötades vajadusel välja ja uuendades õppekava ja väliõppuste harjutusi. Nad abistavad edutamise eesmärgil ka vanemohvitsere ning jälgivad kadettide üldist arengut ja hindavad nende sooritust rea teoreetiliste ja füüsiliste katsetega. Nad koostavad iga kadeti kohta sooritus- ja hindamisaruandeid.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: