Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

töötajate vabatahtliku tegevuse programmi koordinaator

Description

Code

1212.1

Description

Töötajate vabatahtliku tegevuse programmi koordinaatorid töötavad eri sektorites ja valdkondades, koordineerides ja juhtides oma tööandja nimel töötajate vabatahtliku tegevuse (ka nn ettevõtte vabatahtlik tegevus) programmi. Nad vastutavad kohaliku kogukonna organisatsioonidega suhtlemise eest, et määrata kindlaks vajadused ja korraldada ettevõtte töötajate vabatahtlikku tegevust kohalikes üksustes, nagu kohalikes omavalitsustes või kohalikes kodanikuühiskonna organisatsioonides, et nende vajadusi rahuldada. Töötajate vabatahtliku tegevuse programmi koordinaatorid võivad korraldada ka vabatahtlike tegevuse veebikeskkonnas koostöös väljaselgitatud vajadustele vastavate kodanikuühiskonna algatustega. Need ametikohad võivad olla olemas ettevõttes või kohas, kus töötajad asuvad, samuti kodanikuühiskonna organisatsioonis, kes võtab vabatahtlikke töötajate või ettevõtte vabatahtliku tegevuse programmi raames vastu.

Scope note

The employee volunteering programme coordinator does not usually manage the volunteers directly but rather acts as the interface between the employer and the volunteering organisation that the employees will volunteer with or vice versa.

Teine nimetus

ettevõtte vabatahtliku tegevuse koordinaator

ettevõtte vabatahtliku töö juht

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: