Skip to main content

Show filters

Hide filters

antropoloog

Description

Code

2632.1

Description

Antropoloogid uurivad kõiki inimelu aspekte. Nad uurivad aegade jooksul eksisteerinud tsivilisatsioone ja nende ühiskonnakorraldust. Nad püüavad analüüsida inimeste füüsilisi, ühiskonna-, keele-, poliitika-, majandus-, filosoofia- ja kultuuriaspekte. Nende uuringute eesmärk on mõista ja kirjeldada inimkonna minevikku ja lahendada aktuaalseid ühiskonnaprobleeme. Nad uurivad eri vaatenurki, näiteks filosoofilist antropoloogiat.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused