Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tööstuskooste töödejuhataja

Description

Code

3122.3

Description

Tööstuskooste töödejuhatajad vastutavad koostetööde korraldamise, kavandamise ja koordineerimise eest. Nad jälgivad kogu töötegevust ja juhivad tõhusa toimimise protsessi, et lahendada selliseid probleeme nagu toodangukahjud. Nad alluvad tööstustootmise juhile ja tööstusettevõtte juhile.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused