Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kommunikatsioonijuht

Description

Code

1222.1

Description

Kommunikatsioonijuhid vastutavad selliste suhtekorraldusstrateegiate väljatöötamise eest, mille abil edendada organisatsiooni missiooni, teenuseid või toodet. Nad koordineerivad teabevahetusprojekte ja haldavad ettevõtte poolt nii ettevõttesisestele kui ka -välistele klientidele esitatavaid teateid. Nad korraldavad ettevõttesisest suhtlust ning tagavad, et teave jõuab kõigi töötajateni ning et lisaküsimused saavad vastatud. Välissuhtluse puhul kooskõlastavad nad kirjavahetuses, trükitud materjalides, ajakirjandusartiklites ja ettevõtte reklaammaterjalides edastatavate sõnumite ühtsust. Nad püüavad säilitada ausat teabevahetust.

Teine nimetus

avalike suhete ja kommunikatsioonijuht

võõrkeelne korrespondent side juht

veebikommunikatsiooni juht

sisekommunikatsiooni spetsialist

väliskommunikatsiooni juht

suhtekorraldusjuht

sotsiaalmeedia juht

pressiesindaja

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused