Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

parlamendiliikme assistent

Description

Code

2422.11

Description

Parlamendiliikme assistendid toetavad piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste parlamentide ametnikke ja poliitikuid ning täidavad logistikaülesandeid. Nad vaatavad läbi ametlikud dokumendid ja järgivad vastavate parlamentide kehtestatud korda. Nad toetavad teabevahetust sidusrühmadega ja pakuvad ametlike protsesside haldamiseks vajalikku logistikatuge.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: