Skip to main content

Show filters

Hide filters

karjäärijuhtimise spetsialist

Description

Code

2424.1

Description

Karjäärijuhtimise spetsialistid juhivad ettevõtte või muu asutuse töötajaid, et suurendada nende isiklikku tõhusust ja tööga rahulolu ning soodustada nende kutsekarjääri arengut. Selleks suunavad nad juhendatavat lahendama probleeme ise. Karjäärijuhtimise spetsialistid püüavad käsitleda konkreetseid ülesandeid või saavutada konkreetseid eesmärke, vastupidi üldarengule.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: