Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

haridusasutuse juht

Description

Code

1345.1

Description

Haridusasutuste juhid juhivad haridusasutuse igapäevast tegevust. Nad teevad otsuseid õpilaste vastuvõtmise kohta ning vastutavad õppekavade standardite järgimise eest, mis hõlbustavad õpilaste akadeemilist arengut. Nad juhivad töötajaid, teevad tihedat koostööd erinevate osakondade juhatajatega ning hindavad õigeaegselt aineõpetajaid, et tagada tundide optimaalne toimimine. Nad tagavad ka kooli vastavuse seadusega kehtestatud riiklikele haridusnõuetele. ning teevad koostööd kohalike kogukondade ja omavalitsustega.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: