Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

loomaaia kollektsioonijuht

Description

Code

2621.9

Description

Loomaaia kollektsioonijuhid vastutavad suures valikus loomade ja nende hooldamisega seotud andmete säilitamise eest zooloogilistes kogudes. See hõlmab nii ajaloolisi kui ka praegusi andmeid. Neil on kohustus koguda andmeid korrastatud ja tunnustatud arvestussüsteemi. Enamasti hõlmab see ka korraliste aruannete esitamist piirkondlikele või rahvusvahelistele liikide infosüsteemidele ja/või hallatavate paljundusprogrammide osana, st loomaaia kollektsioonijuhid vastutavad asutuse dokumentatsiooni sise- ja välishaldamise eest. Loomaaia kollektsioonijuhid korraldavad sageli ka loomade transporti zooloogilise kogu jaoks.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: