Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

keevitusinspektor

Description

Code

3115.1.24

Description

Keevitusinspektorid uurivad metallidevahelisi ühendusi ja liiteid. Nad kasutavad visuaalseid vahendeid ja elektriseadmeid, et kontrollida ühenduste kvaliteeti ja nende ohutus. Keevitusinspektorid tagavad, et kõik seotud keevitamistoimingud, kavad ja materjalid järgivad asjakohaseid suuniseid vastavalt ohutuseeskirjadele. Keevitusinspektorid töötavad kohapeal keevitusprojekte jälgides ja kontoris aruandeid koostades.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused