Skip to main content

Show filters

Hide filters

sadamakorraldaja

Description

Code

4323.11

Description

Sadamakorraldajad haldavad sadama liiklusosakonna toiminguid. Nad jõustavad eeskirju ja nõudeid, näiteks seoses laevade sildumise, lasti käitlemise ja ladustamise ning sadamarajatiste kasutamisega. Nad juhivad sadamaosakonna maa, tänavate, hoonete ja veealade tegevust ja hooldust. Sadamakorraldajad tagavad ka, et tulundustegevus dokumenteeritakse ja esitatakse raamatupidamisosakonnale. Nad nõustavad sadamavõime sadamatariifide ja nende läbivaatamise osas ning suunavad laevaühinguid kasutama sadamarajatisi. Nad suunavad laevade ja lastide päeva- ja aastastatistika koostamist.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: