Skip to main content

Show filters

Hide filters

üldhariduskooli vanema astme eripedagoog

Description

Code

2352.1.6

Description

Üldhariduskoolide vanema astme eripedagoogid pakuvad gümnaasiumite erivajadustega õpilastele spetsiaalselt kavandatud õpet gümnaasiumi tasemel ning tagavad nende õpipotentsiaali saavutamise. Mõned üldhariduskoolide vanema astme eripedagoogid töötavad kerge kuni keskmise puudega lastega, rakendades kohandatud õppekava vastavalt iga õpilase konkreetsetele vajadustele. Teised üldhariduskoolide vanema astme eripedagoogid abistavad ja juhendavad vaimupuude ja autismiga õpilasi, keskendudes põhilise ja kõrgetasemelise kirjaoskuse ning eluliste ja sotsiaalsete oskuste õpetamisele. Kõik õpetajad hindavad õpilaste edusamme, võttes arvesse nende tugevaid ja nõrku külgi, ning edastavad oma tähelepanekud vanematele, nõustajatele, administraatoritele ja teistele asjaosalistele.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused